När man använder läkemedel är det viktigt att ta rätt dos, på rätt sätt och vid rätt tidpunkt för att medicinen ska fungera som den ska. Tala med din läkare och apotekspersonalen. Följ anvisningarna. Att glömma en enstaka dos är sällan allvarligt. Avbryt inte behandlingen i förtid.

För att kunna använda läkemedel rätt behövs information. Därför är det viktigt att du frågor läkaren eller apotekspersonalen om det är något du inte förstår eller är osäker på.

Receptfria läkemedel

Receptfria läkemedel är till för att behandla lindriga sjukdomar och besvär som är lätta att ställa diagnos på. På läkemedelsförpackningen och i den bipacksedel som följer med i förpackningen finns information om hur medicinen ska användas. Det är viktigt att följa anvisningarna eftersom felaktig användning kan vara skadlig.

Rådfråga apotekspersonalen innan du köper ett läkemedel eller naturläkemedel om du:

 • tar andra läkemedel eller naturläkemedel
 • är gravid, planerar att bli gravid eller ammar
 • är överkänslig eller allergisk
 • har nedsatt njur- eller leverfunktion.

Apotekspersonalen kan dessutom ge råd om behandling och information om hur läkemedel ska användas.

Receptbelagda läkemedel

Receptbelagda läkemedel skrivs ut av läkare. Vissa läkemedel kan även skrivas ut av barnmorskor, sjuksköterskor, tandläkare, tandhygienister och veterinärer. De utskrivna läkemedlen är endast till för den person som fått receptet.

Även doseringen av mediciner på recept är individuell och tar hänsyn till hälsa, vikt och ålder. Fungerar inte medicinen som avsett kan din läkare justera dosen.

Den som skriver ut ett läkemedelsrecept ska informera om medicinens namn, mot vilken sjukdom och symtom medicinen är, hur stor dosen är, hur ofta den ska tas och om receptet kan användas flera gånger.

Det är bra att känna till om läkemedlet kan ge biverkningar och om det ska tas på fastande mage eller i samband med måltid. Ibland måste du även undvika:

 • viss mat och dryck, som alkohol
 • vissa läkemedel och naturläkemedel, till exempel johannesört
 • vissa aktiviteter, exempelvis bilkörning.

Läkaren behöver i sin tur veta om du:

 • tar andra läkemedel eller naturläkemedel
 • är gravid, planerar att bli gravid eller ammar
 • är överkänslig eller allergisk
 • har nedsatt njur- eller leverfunktion.

När ett receptbelagt läkemedel hämtas ut på apoteket klistrar apotekspersonalen på en etikett på förpackningen med en doseringsanvisning från den som skrivit ut receptet. Allmän information om läkemedlet finns på förpackningen och i bipacksedeln.

Apotekspersonalen kan dessutom ge information om läkemedlet och kontakta den som skrivit ut receptet om det finns några oklarheter.

Följ anvisningarna!

En del läkemedel ska bara tas vid behov medan andra ska tas regelbundet. Hur mycket, hur ofta och hur länge ett läkemedel ska tas framgår för receptfria läkemedel av förpackningen och bipacksedeln och för receptbelagda mediciner av den etikett som apotekspersonalen klistrar på förpackningen.

Det är viktigt att följa anvisningarna för att läkemedlet ska fungera som tänkt:

 • att inte ta för stor eller för liten dos
 • att inte ta medicinen för ofta eller för sällan
 • att inte ta läkemedlet längre än vad som ordinerats eller avbryta behandlingen för tidigt.

Att glömma eller överdosera

Att glömma en enstaka dos eller råka ta en dos för mycket brukar sällan innebära några problem. Händer det upprepade gånger är det dock klokt att kontakta en läkare eller fråga på apoteket.

Är du osäker på om du tagit en dos eller inte, är det som regel bäst att avvakta och ta nästa dos vid rätt tillfälle. Ett undantag gäller dock för p-piller.

Har du svårt att komma ihåg att ta ditt läkemedel finns doseringshjälpmedel, så kallade dosetter, på apoteket.

Att byta och avbryta

Det är inte bra att avbryta en läkemedelsbehandling tidigare än vad som ordinerats. Även om det känns som att sjukdomen eller symtomen försvunnit kan de komma tillbaka och ibland till och med förvärras.

Det kan också ta ett tag innan medicinen börjar verka och då gäller det att ha tålamod.

Många biverkningar försvinner efter en tids användning. Om inte är det bra att kontakta läkare innan behandlingen avbryts. I många fall kan läkemedlet bytas mot ett annat. Vid allvarliga biverkningar ska behandlingen däremot avbrytas på en gång.

Ibland kan det också finnas andra skäl att byta medicin, till exempel om du behöver ett nytt läkemedel och det nya läkemedlet inte fungerar tillsammans med det gamla.

Ska du pröva ut en ny medicin kan det vara lämpligt att börja med en provförpackning.

Förvaring och återlämning av läkemedel

Läkemedel ska oftast förvaras svalt, torrt och mörkt, alltså inte i badrummet som ofta är varmt och fuktigt. Vanlig rumstemperatur brukar räcka, men ibland kan förvaring i kylskåp krävas.

Ha läkemedlet i originalförpackningen utom syn- och räckhåll för barn.

Överblivna läkemedel eller läkemedel som passerat utgångsdatum lämnas tillbaka till apotek för förstöring.

Många läkemedel fungerar i praktiken utmärkt efter utgångsdatum, men fråga alltid din läkare om råd om du tänker använda medicin som passerat utgångsdatum.

Fråga om råd

Om du är osäker på hur du ska göra kan du dygnet runt fråga en sjuksköterska via internet. Du får ett personligt svar inom två timmar genom att logga in på Mina vårdkontakter. Här får alla som frågar svar och du kan se vem som är din husläkare.

Du kan även dygnet runt prata med en sjuksköterska och få råd, . De som svarar kan också tala om vem som är din husläkare.

På andra språk

 • För råd på arabiska ring 08-528 528 38.
 • För råd på bosniska, kroatiska eller serbiska ring 08-528 528 96.

Läs mer

Läs mer i menyn till vänster eller genom att klicka på länkarna uppe till höger.