Familjen, vänner och kolleger är ofta viktiga för personer med alkoholproblem. Det är inte alltid så att den som dricker själv ser sitt problem. Som anhörig gäller det att visa att du bryr dig och stöttar personen till att söka hjälp. Även du som anhörig kan vara i stort behov av stöd och hjälp.

Misstänker du att någon du känner dricker mer än vad som egentligen är okej? Kanske har du en kollega som ofta uteblir från jobbet på måndagsmorgonen utan förklaring eller en vän som alltid föreslår en drink när ni ses. Alkoholproblem är den vanligaste formen av beroende- och missbruksproblem i Sverige. Ibland kan det vara svårt att upptäcka att någon har alkoholproblem. Många är bra på att dölja det och ljuger både för sig själva och andra.

Typiska tecken på alkoholproblem

Att en person ändrar sin personlighet eller sitt sätt att bete sig behöver naturligtvis inte alltid bero på alkohol- eller drogproblem. Det kan även vara tecken på till exempel förälskelse, depression eller stress. Det finns ändå vissa typiska varningstecken när det gäller alkoholproblem som du som kollega eller anhörig kan vara uppmärksam på:

  • Återkommande spritlukt.
  • Koncentrationssvårighetersvårt att lyssna eller att fungera på jobbet eller skolan.
  • Tänjer på tiderna. Kommer för sent till avtalade möten. Går tidigt från jobbet/skolan eller tar allt längre pauser.
  • Uteblir från planerade aktiviteter, upprepad tillfällig frånvaro från jobbet eller skolan.
  • Är ofta rastlös, irriterad, nervös och nedstämd.
  • Gör bort sig på fester och kommer dagen efter inte ihåg vad som har hänt.
  • Mindre och mindre intresserad av sådant som tidigare varit viktigt i livet, till exempel familjen, vänner och fritidsintressen.

Konfrontera utan att anklaga

Om du misstänker att någon i din närhet har problem med alkohol är det viktigt att du gör något och att du gör det i tid. Ju tidigare du agerar, desto större är möjligheten att lyckas. Berätta om din oro och rädsla. Undvik att anklaga personen, tala bara om vad du själv ser och vad du är orolig för.

Det är inte säkert att den som du är orolig för inser att han eller hon har problem. Förbered dig därför innan. Tänk igenom vad vill du uppnå med samtalet? Det är bra att ta upp konkreta situationer som är exempel på tillfällen då det gått snett på grund av för mycket alkohol.

Var beredd på att reaktionen kan bli negativ, att den som du konfronterar blir arg och kanske försöker föra över problemen på dig. Fundera gärna igenom hur du ska agera vid ett sådant scenario. Tänk till exempel igenom hur mycket du själv dricker, kommer du att behöva förklara eller försvara dig själv? Långt ifrån alla blir arga när man tar upp misstankar om alkoholproblem. För en del kan det till och med vara en lättnad att problemen blir synliga och att det finns någon som bryr sig. Den som blir arg kanske kommer tillbaka och vill prata senare. Du har visat att du bryr dig och är beredd att ställa upp.

Ställ krav!

Att acceptera en människa som han eller hon är, innebär inte att du behöver acceptera allt han eller hon gör. Som anhörig är du kanske rädd för att om du pressar personen så kommer han eller hon att bli kränkt och vägra ta emot din hjälp. Men oftast är det en obefogad rädsla. Omgivningens krav kan vara ett första steg på vägen tillbaka, att personen inser att han eller hon måste göra något åt sin situation annars riskerar han eller hon att förlora sin familj, vänner eller arbete.

Vad gör man om han/hon inte vill ha hjälp?

Många tror att de kan klara sig själva. Andra vill kanske ha hjälp, men vågar varken be eller ta emot hjälp. En del är så osäkra och rädda att de inte litar på någon.

Du kan alltid erbjuda ditt stöd och visa att du är beredd att lyssna. Ju fler som bryr sig, desto bättre. Det handlar inte om att skvallra, det handlar om att bry sig. Prata med föräldrar, äldre syskon, släktingar, lärare, fritidsledare, chef, arbetskamrater, företagshälsovård eller någon annan du har förtroende för.

Om du är kollega eller chef kan du ta reda på om det finns en alkohol- och drogpolicy på arbetsplatsen. Den kan du oftast få stöd från.

Anhöriga kan också behöva stöd

Om du är nära anhörig till någon som dricker för mycket är det viktigt att du själv orkar med och får stöd. Du som har levt många år med en person som har alkoholproblem har förmodligen anpassat dig helt efter din partner eller förälders drickande. Säkert har du skyddat familjen utåt och på olika sätt försökt visa upp en okej bild av er familj mot omvärlden. För många anhöriga leder det till slut till isolering. Du slutar bjuda hem vänner, drar dig undan olika sociala sammanhang för att undvika att din familjemedlem hamnar i situationer där han/hon dricker för mycket och gör bort sig. Att ständigt skydda och försöka dölja familjens problem tar mycket på din kraft och energi. Det är ganska vanligt att anhöriga till personer med alkoholproblem får olika kroppsliga besvär som huvudvärk, muskelspänningar och sömnstörningar och detta är inte alls konstigt eftersom kroppen är på helspänn hela tiden.

Det finns flera olika stödföreningar som arbetar med alkoholberoende och deras familjer. Du kan även söka hjälp på någon av Beroendecentrum Stockholms mottagningar. Här erbjuds den så kallade Anhörigskolan som innebär både kurser och enskilda samtal för personer över 20 år. Även Maria Beroendecentrum erbjuder stöd till anhöriga. Se länkar uppe till höger.

Kommunens socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) erbjuder samtalsgrupper för barn och ungdomar som har föräldrar som missbrukar alkohol. Ersta vändpunkten har också sådana grupper som vänder sig till barn, tonåringar och vuxna. Du som är anhörig och har frågor eller vill få stöd kan också kontakta Alkohollinjen. Se länkar uppe till höger.

Fråga om råd

Undrar du något om alkohol eller beroende? Kanske har någon annan undrat samma sak. Leta upp din fråga eller ställ en fråga själv till personal inom vården. Klicka på Hitta frågor och svar till höger. De som svarar har inte möjlighet att svara på alla frågor.
Du kan även dygnet runt fråga en sjuksköterska via internet genom att logga in på Mina vårdkontakter och få ett personligt svar inom två timmar. Här får alla som frågar svar.

Du kan dygnet runt prata med en sjuksköterska och få råd, . De som svarar kan även tala om vem som är din husläkare.

På andra språk

  • För råd på arabiska ring 08-528 528 38.
  • För råd på bosniska, kroatiska eller serbiska ring 08-528 528 96.

Du kan också ringa till Alkohollinjen. De ger stöd per telefon till dig som vill ha hjälp att förändra dina alkoholvanor och till anhöriga som behöver stöd. Samtalet är kostnadsfritt och den som ringer kan vara anonym. Du når Alkohollinjen på telefon 020-84 44 48.

Sök vård

Om du har frågor om alkohol och dess risker eller behöver hjälp för egen eller anhörigs del kan du vända dig till din vårdcentral, företagsläkare, ringa Alkohollinjen eller ta kontakt med någon av länets beroendemottagningar. Det finns också flera stödorganisationer som arbetar med alkoholberoende.

Adress och telefonnummer till en vårdmottagning hittar du genom att klicka på mottagningen under Hitta vård och omsorg upptill på sidan. En del vårdcentraler går det även att kontakta och beställa tid hos via internet. Klicka på länken Mina vårdkontakter uppe till höger.

Läs mer

Läs mer i menyn till vänster eller genom att klicka på länkarna uppe till höger.