Har du någon gång känt hur oron sprider sig i kroppen, hur hjärtat börjar slå snabbare och svetten bryter fram i pannan? Du är långt ifrån ensam. Ångest, oro och rädsla drabbar alla människor i varierande grad.

Ångest är något vi alla känner till och från i livet. Det kan till exempel vara om någon nära släkting dör, vid en olycka eller en skilsmässa. Det kan också handla om mer vardagsnära saker, som ångest inför ett föredrag eller en anställningsintervju. Även om det är jobbigt finns det en omedelbar orsak till varför du mår dåligt. Men ångest kan också finnas utan att det finns något som det uppenbart beror på.

Ångest är en del av det vanliga livet, men det kan även vara ett sjukligt fenomen. Det finns ingen klar gräns mellan vad som är vanlig eller sjuklig ångest. Känslor av oro, spänning, ängslan, skräck och panik kan flyta ihop.

Vi reagerar olika

En människas Mina vårdkontakter.