Att supa och slåss tycks höra ihop, i alla fall i Sverige. När fler dricker mer, sker också mer våld. Det gör också att män som slår kan göra det oftare och med större brutalitet. Alkohol är ändå inte själva orsaken till våld utan snarare en utlösande faktor.

I Sverige följs våldsbrottsligheten och den allmänna alkoholkonsumtionen åt. Mer tillgång till alkohol gör att fler dricker mer och det synliga våldet ökar. Så tycks ekvationen se ut. Och tvärtom. Mord- och dråpnivån var lägst mellan de två världskrigen när alkoholen kontrollerades hårdast genom motbokssystemet.

I dag sker hälften av den polisanmälda och registrerade våldsbrottsligheten i samband med alkoholpåverkan.

Kopplingen olika stark

Kopplingen alkohol-våld är inte lika stark överallt. I Finland är sambandet starkare än hos oss, i Danmark obefintligt. I en jämförelse mellan 50 länder hittades inget klart samband alls.

Många våldsbrott begås utan alkohol och omvänt, många dricker utan att ta till våld.

Alkoholen är inte någon direkt orsak till våld men den kan utlösa våld i en situation där även mycket annat spelar in.

Samma psykiska effekter hos alla

När du dricker alkohol påverkas din förmåga att uppfatta omvärlden. Du blir sämre på att:

 • minnas
 • kontrollera musklerna
 • använda omdömet
 • lösa problem
 • tänka förnuftigt
 • reagera
 • tala sammanhängande
 • göra fler saker samtidigt, du får "tunnelseende".

Olika omgivningseffekter

Hos alla som dricker försämras varseblivningen på ovan sätt men hur vi sedan upplever dessa effekter och hur vi beter oss beror också mycket på förväntningar. Våra egna och omgivningens. Det är tydligt visat genom forskning kring både alkohol och andra droger.

 • Om du dricker i en ogästvänlig, hotfull miljö ligger det närmare till hands att reagera negativt. Om det omgivande samhället dessutom förväntar sig att du ska bli våldsam när du dricker ökar risken för detta. I vissa grabbiga mansgrupper med machoattityder kring drickandet kan våldstendenser förstärkas. På den svenska landsbygden var det länge självklart att just män söp och slogs.
 • Om du i stället dricker i en trygg, harmonisk närmiljö och i ett samhälle där du förväntas bli lugn och fredlig av att dricka, då minskar också sannolikheten för bråk.

Förutom alkoholen i sig spelar alltså både den aktuella situationen och samhället stor roll för vilka effekterna blir.

Män som dricker slår mer

Över hela världen finns ett samband mellan manlig berusning och våld mot kvinnor. Det betyder inte att alla män som slår sina partner, eller andra kvinnor, är missbrukare eller ens att de druckit just vid det tillfället. Det kan betyda att alkoholen lättare bryter igenom vissa spärrar mot att använda våld mot kvinnor. Några män dricker till och med för att kunna slå och sedan inte tro sig behöva ta ansvar för sitt våld. Alkoholen gör också att männen som slår gör det oftare och med större brutalitet.

Å andra sidan: även om de flesta misshandelsbrott inträffar när mannen är alkoholpåverkad, är det bara en liten andel av alla berusningstillfällen som leder till misshandel.

Kvinnomisshandel förekommer både i samhällen där folk dricker mycket och där det är sällsynt att man dricker.

Komplicerat samband

Då man hittar ett samband mellan alkohol och våld finns olika teorier om vad det kan bero på. Tidigare ansåg forskare att det var alkoholens rent fysiska effekter som gjorde folk aggressiva. Nu säger experter att det inte stämmer. Det alkoholrelaterade våldet är mycket mer komplicerat. Alkoholen kan öka individens benägenhet att använda våld, men på ett indirekt sätt. Det finns även psykologiska, sociala och genetiska förklaringar, som dessutom samverkar med varandra.

Psykologiska förklaringar

Till de psykologiska förklaringarna hör att alkoholen påverkar din uppfattningsförmåga på olika sätt. På grund av "tunnelseendet" misstolkar du lättare signaler och sinnesintryck från omgivningen och du:

 • Känner dig förödmjukad, frustrerad, "tänder snett" och blir aggressiv.
 • Känner inte längre rädslan som annars fungerar som en spärr mot att använda våld.
 • Underskattar hot och felbedömer risker.
 • Blir sämre på att hantera påfrestande situationer, till exempel uppfattar du konflikter som mer förödmjukande än vad du skulle gjort om du var nykter.

Sociala förklaringar

Till de sociala förklaringarna hör att alkoholen påverkar vårt beteende genom att vi:

 • "Lär oss" att reagera på ett visst sätt när vi dricker.
 • Skyller vårt beteende på alkoholen, en så kallad "time-out"-effekt.
 • Anpassar oss till samhällets och gruppens förväntningar på hur vi ska bete oss när vi är berusade.

Genetiska förklaringar

Till de genetiska förklaringarna hör att vissa människor har en medfödd ökad känslighet, sårbarhet för alkohol.

Att bemöta någon som är påverkad och aggressiv

Om du möter någon som är alkohol- eller drogpåverkad och aggressiv är det viktigt att själv försöka behålla lugnet.

Sänk rösten, föreslå ett lugnt samtal, undvik att vara nedlåtande. Du kan också be personen att förtydliga och förklara. Det kan vända situationen och göra att han eller hon stannar upp och tänker efter så att ilskan dämpas.

Undvik all fysisk kontakt. Att gå närmare personen eller att röra vid honom eller henne kan lätt bli gnistan som leder till våld.

Om det här inte fungerar och den andre fortsätter att skrika eller hota dig är det bäst att lugnt gå därifrån. Upprepa lugnt att du gärna lyssnar en annan gång när stämningen inte är så aggressiv. Om du kan låta bli att bli upprörd av personens hetsiga humör kanske hans eller hennes irritation lägger sig.

Om du tvingas att försvara dig eller någon närstående är det bra att ha genomgått någon utbildning i självförsvar. Sådana kurser anordnas på olika håll i landet, inte minst för kvinnor som vill kunna försvara sig mot sexuellt våld.

Om du behöver tillkalla akut hjälp, ring det allmänna nödnumret 112 till polisen eller vid mindre brådskande fall - polisen på 114 14.

Fråga om råd

Undrar du något om alkohol eller beroende? Kanske har någon annan undrat samma sak. Klicka på Hitta frågor och svar till höger. Leta upp din fråga eller ställ själv en fråga till personal inom vården. De som svarar har inte möjlighet att svara på alla frågor.

Du kan även ställa en fråga och alltid få ett personligt svar genom att logga in på Mina vårdkontakter.

Du kan dygnet runt fråga en sjuksköterska via internet genom att logga in på Mina vårdkontakter och få ett personligt svar inom två timmar. Här får alla som frågar svar.

Du kan dygnet runt prata med en sjuksköterska och få råd, . De som svarar kan även tala om vem som är din husläkare.

För råd på arabiska ring 08-528 528 38.

För råd på bosniska, kroatiska eller serbiska ring 08-528 528 96.

Du kan också ringa till Alkohollinjen. De ger stöd per telefon till dig som vill ha hjälp att förändra dina alkoholvanor och till anhöriga som behöver stöd. Samtalet är kostnadsfritt och den som ringer kan vara anonym. Du når Alkohollinjen på telefon 020-84 44 48.

Sök vård

Om du har frågor om alkohol och dess risker eller behöver hjälp kan du vända dig till din vårdcentral, företagsläkare, ringa Alkohollinjen eller ta kontakt med någon av länets beroendemottagningar. Det finns också flera stödorganisationer som arbetar med alkoholberoende.

Adress och telefonnummer till en vårdmottagning hittar du genom att klicka på Hitta vård och omsorg upptill. Nu finns även möjlighet att kontakta vissa mottagningar och beställa en tid via internet. .

Läs mer

Läs mer i menyn till vänster eller genom att klicka på länkarna uppe till höger.