Kristina Elfgren, överläkare vid kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, svarar på några vanliga frågor angående livmoderhalscancer och vaccination mot de vanligaste HPV-virus som kan orsaka sjukdomen.

Hur vanligt är livmoderhalscancer?

I Sverige insjuknar knappt 400 kvinnor varje år, även yngre kvinnor drabbas. Varje år dör cirka 200 kvinnor i livmoderhalscancer.

Vem riskerar att få livmoderhalscancer?

Alla kvinnor som har eller har haft ett aktivt sexualliv riskerar att utveckla livmoderhalscancer.

Livmoderhalscancer orsakas av en kronisk infektion med humant papillomvirus, HPV. Viruset överförs via samlag. Många partner ökar risken för smitta.

Vad är HPV?

 • HPV, humant papillomvirus, är världens vanligaste sexuellt överförda infektion.
 • Man räknar med att merparten av alla sexuellt aktiva män och kvinnor någon gång under sitt liv kommer att få infektionen.
 • HPV är mycket vanligt hos unga människor. Hos de allra flesta läker infektionen ut av sig själv. För några få blir bipacksedel är för något och var som krävs för att en biverkan ska tas upp där.

  Hur går en vaccination till?

  Vaccination ges som injektioner i muskulaturen på överarmen eller låret vid tre tillfällen. Den andra injektionen ges två månader efter den första och den tredje ges ytterligare fyra månader senare. Injektionerna kan ges av sjuksköterska men endast på ordination av läkare. Komplett vaccination med tre doser är nödvändigt för fullgott skydd. Eventuell ytterligare påfyllnadsdos kanske kan behövas längre fram.

  Vad skiljer HPV-vaccinet från svininfluensavaccinet?

  Se filmen

  Här berättar Charlotta Bergquist, klinisk utredare på Läkemedelsverket, om vad skillnaden är mellan vaccinet mot svininfluensan och HPV-viruset.

  Klicka på symbolen med de fyra pilarna om du vill se filmen i helskärmsläge.